Кишенькові гроші, які отримує учасник програми Au-Pair

Однією з обов’язкових умов участі у програмі Au-Pair та непорушним правом будь-якого учасника програми є отримання кишенькових грошей. Досить поширеним та помилковим є судження, що кишенькові гроші, котрі отримує Au-Pair, є ні що іншим як заробітна платня. Відповідно до цього, сама програма Au-Pair – робоча програма. Що ж, давайте розставимо в цьому питанні раз і назавжди всі крапки над «і».

В одній із попередніх публікацій, а саме «Стереотипи про програму «Au-Pair», від части йшла мова про розуміння поняття «кишенькових грошей». Останні не являються заробітною платою в звичному для більшості розумінні. Це фіксована для кожної країни сума грошей, котру Au-Pair отримує для власних потреб, адже проживання, харчування, проїзд до мовних курсів та вартість останніх оплачується в більшості країн за рахунок приймаючої родини.

В кожній країні розмір кишенькових грошей, котрі отримує Au-Pair щомісячно, різний та становить:

– в Німеччині – 280 €;
– в Австрії- 590 €;
– в Бельгії – 450 €;
– в Франції – 320 €;
– в Нідерландах – 340 €;
– в Люксембурзі – 430 €;
– в Швеції – 3500 SEK (шведських крон)без урахування податків (≈ 355 €);
– в Данії – 4 150 DKK (данських крон) (≈ 550 €);
– в Норвегії – 5 600 NOK(норвезьких крон) без урахування податків (≈ 580 €);
– в Фінляндії – 280 €;
– в США – 780$.

Для чого отримує учасник програми Au-Pair кишенькові гроші та яким чином має право ними розпоряджатися? Все дуже просто. Не дивлячись на те, що кожен із учасників програми забезпечений безкоштовно житловою площею (кімнатою) та харчуванням, а також доступом до відвідування мовних курсів, кишенькові гроші передбачені для особистих потреб Au-Pair. А це значить, що кожен учасник має право розпоряджатися цими коштами на власний розсуд.

Наприклад, для відвідування різного роду культурно-освітніх закладів чи додаткових мовних або професійних курсів (за бажанням учасника та у вільний від виконання обов’язків час), для організації власних подорожей країнами Шенгенської угоди тощо. Тобто, кишенькові гроші учасника програми Au-Pair – це його спроможність реалізувати ті цілі, котрі обумовлені як головною метою самої програми – інтеграція в європейське суспільство шляхом знайомства з його культурним життям, так, звісно, й власними завданнями.

Поради Au-Pair: 6 порад, що не слід говорити дітям 5 переваг, які переконають тебе взяти участь у програмі Au-Pair